נשמיות

נשמיות

קמיליון מציגים נשמיות מצויינות לשמירה על דרכי הנשימה שלכם,

הנשמיות מונעות שאיפת אבק וחלקיקים קטנים (לא לחומרים רעילים הנישאים באוויר) נובמיוחד למניעת שאיפת אדים, גזים וחלקיקי אבק מזיקים.